Vaje

Vaje
Za bolnike, ki imajo sklenjena posebna zdravstvena zavarovanja z zavarovalnico Triglav in AS - Adriatic Slovenica so pregledi pri nas mogoči v breme zavarovalnice.
Sodelovanje z nogometnim klubom Nova Gorica.